List code PUMPS hóa chất của hãng KNF

Click vao đây nếu bạn có thiết bị cần sửa chữa!!!

EXPLOSION PROOF PUMPS

Model

N 87 TTE Ex

N 0150 ST.9 E Ex

N 143 AT.9 E Ex

N 922 FT.29 E Ex 8L

N 186.1.2 AT.9 E Ex 

N 922 FT.29 E Ex 16L

N 0150 AT.9 E Ex

N 026 AT.9 E Ex

N 922 FTE Ex 16L

N 143 ST.9 E Ex

N 922 FTE Ex 8L

N 186.1.2 ST.9 E Ex

N 026.1.2 ST.9 E Ex

N 026 ST.9 E Ex

N 026.1.2 AT.9 E Ex