nb-intelligent-gas-meter-dong-ho-do-khi-gas-thong-minh-nb.png

NB Intelligent Gas Meter - Đồng hồ đo khí gas thông minh NB Aichi Tokei Denki

Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!

Tính năng, đặc điểm
Đồng hồ đo khí màng thông minh được chế tạo như các thiết bị an toàn, với ý tưởng sáng tạo và khả năng công nghệ tiên tiến được nuôi dưỡng ở đất nước Nhật Bản. Đồng hồ đo khí của chúng tôi góp phần vào cuộc sống an toàn của bạn hàng ngày. Khi đồng hồ khí của bạn phát hiện ra vấn đề với dòng khí, như Theo sau, nó tự động dừng cung cấp khí.

Khi phát hiện dòng khí thời gian dài bất thường.
Khi động đất nghiêm trọng được phát hiện trong khi khí được sử dụng.
Khi phát hiện ra dòng khí lớn bất thường, chẳng hạn như ống khí bị ngắt kết nối.