series-e-electronics-water-meter-dong-ho-nuoc-dien-tu.png

Series E Electronics Water Meter | Đồng hồ nước điện tử Aichi Tokei Nhật Bản chính hãng mới 100% có COCQ

Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!

Đặc tính
Đồng hồ nước điện tử E-Series là một sản phẩm lý tưởng cho nhiều hệ thống thanh toán thương mại AMR / AMI. Nó không chỉ hiển thị lưu lượng, mà còn hiển thị tốc độ dòng chảy, báo động của dòng chảy ngược, rò rỉ, v.v.

·Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.