e-moniinsertable-electromagneteic-meter.png

E-moniInsertable Electromagneteic Meter | Máy đo điện từ E-moniInsertable Aichi Tokei Nhật Bản chính hãng mới 100% có COCQ

Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!

Đặc tính:
   E-moni là một thiết bị lý tưởng để quản lý năng lượng hiệu quả cho các tòa nhà và nhà máy. Nó có thể đo lưu lượng nước lạnh và nóng cũng như nhiệt độ cùng một lúc. Điều này cũng tính toán và hiển thị năng lượng nhiệt. Bên cạnh đó, việc ghi nhật ký bộ nhớ trong có thể kéo dài trong thời gian dài.

Catalog