tr-ⅳ-portable-water-meter-test-kit-bo-kiem-tra-dong-ho-nuoc-cam-tay.png

TR-Ⅳ Portable Water Meter Test Kit | Bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay Aichi Tokei Denki Nhật Bản chính hãng mới 100% có COCQ

Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!

Bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay kết hợp tính di động, dễ điều khiển và độ chính xác cao

  • Ngày nay, điều quan trọng là phải nâng cao doanh thu và giảm chi phí vận hành chung.
  • Ngoài ra, đồng hồ nước cần phải đơn giản, chính xác và đáng tin cậy hơn. TR-là một lý tưởng cho việc sử dụng tại hiện trường để thực hiện kiểm tra so sánh trên đồng hồ nước được lắp đặt cho độ chính xác và hiệu suất.
  • TR-là bộ dụng cụ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay cho 15mm, 20 mm và 25 mm.
  • Nó nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và chính xác có thể cung cấp cho bạn dữ liệu cho chương trình thay thế đồng hồ nước để cải thiện chi phí quản lý.

Solution

tr-4_cont_1

Feature

tr-4_cont_2

Test Image

tr-4_cont_3

Download Catalog