plastic-installation-fittings-metric.png

PVC-U, PVC-C, ABS, PROGEF Standard (PP), PROGEF Natural (PP-R), SYGEF Standard (PVDF), SYGEF Plus (PVDF-HP), ecoFIT (PE) COOL-FIT

Dich vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cải tiến các hệ thống dây chuyền tự động công nghiệp

Type: 

PVMT007

PVMT010

PVMT012

PVMT015

PVMT020

PVMT00